BİR ÜLKE SEÇİN: tr
DİL SEÇİN: tr

FORİSE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Forise Business kuralları tüm FORISE danışmanlarının uyması gereken bir dizi kural, gereksinim ve ilkelerdir. FORISE danışmanının statüsü, koşulsuz olarak rıza gösterme ve bu kurallara uyma anlamına gelir. Varsayılan kurallar FORISE tarafından zorunlu kılmayı varsayar.1.GENEL HÜKÜMLER

1.1 Bu kurallar, FORISE iç belgelerine tabidir ve kurallardan kaynaklanan / veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve bu kuralların öngördüğü şekilde çözülmeyen anlaşmazlıklar, yetkili FORISE yetkilileri tarafından çözülür.

1.2 Bu kuralların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ve / veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hükmün geçersizliği diğer kuralların geçerliliğini etkilemez.

1.3 FORISE, bu kuralları herhangi bir zamanda tamamlama ve değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kuralların değiştirilmesi veya eklenmesi, FORISE resmi web sitesinde yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girecektir. Danışmanlar, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra ürünleri sipariş etmeye ve FORISE hizmetlerini sunmaya devam ederse, bu tür değişiklikler veya eklemeler danışmanlar tarafından kabul edilir.

1.4 FORISE, danışmanlara kayıt sırasında belirtilen e-posta ve / veya posta adresine yasal olarak alakalı olanlar da dahil olmak üzere uyarılar, bildirimler, e-postalar, mektuplar, SMS ve push bildirimleri gönderme hakkına sahiptir (kuralların ihlali ve kayıtların askıya alınması, kayıtların durdurulması, FORISE belgelerinin bireysel koşullarının değiştirilmesi vb.) Kayıt sırasında belirtilen adreslere gönderilen herhangi bir bildirim, gönderildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün sonra veya posta veya kurye hizmeti tarafından belirlenen yazışmaların teslim tarihlerine göre bu mesajın alıcıya teslim edilmesi gerektiği tarihten sonra danışman tarafından alınır.2. KAYIT

2.1 Danışmanın tescili ile ilgili genel hükümler;

Danışmanın statüsü, FORISE iş kurallarının koşulsuz olarak kabul edilmesini, etik kurallara, belirlenmiş prosedürlere ve gerekliliklere uymayı gerektirir. FORISE, herhangi bir açıklama yapmadan danışmanın kaydını reddetme hakkını saklı tutar. Reddedilmeyle ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, yazılı olarak argümanlar FORISE etik Komisyonu'na sunulabilir. "Danışman" statüsünün korunmasının şartı, ödül planı, iş kuralları, etik kurallar ve diğer resmi FORISE belgelerinde öngörülen koşulların ve prosedürlerin yerine getirilmesidir. Kişisel hesabınızı kaydettikten sonra belgelerle tanışabilirsiniz.

2.2 Danışmanın Kaydı;

FORISE Danışmanı olmak, kayıt formunu (kişisel olarak Müşteri Hizmetleri merkezinde (MHM) veya sitede) doldurarak ve danışman ol penceresine bir işaret («onay işareti») koyarak gerçekleştirilir.


Kayıt sonra danışmana;

 • Kimlik numarası (ID)atanır;
 • Danışmanlar için şartlar ve koşullara göre ürün satın alınabilir;
 • FORISE danışmanının kişisel hesabı (KH) mevcuttur;
 • Danışman yapısına kayıt yaptırmak mümkündür;
 • Her türlü bonusun alınması mümkündür (ödül planı şartları yerine getirildiğinde);
 • Promosyonlara katılım mevcuttur. (promoprogramlar ve promosyon koşulları yerine getirildiğinde).

Kayıt danışman tarafından şahsen ve / veya bir eğitmen yardımıyla yapılır.

Danışmanın katılımı ve / veya bilgisi olmadan yapılan kayıt geçersiz sayılır ve taahhüt durumunda iptal edilir.


2.3 Danışmanın kaydı – bireysel girişimci.

 • Standart danışman kaydı.
 • Bir bireyin bireysel girişimci olarak tescil belgelerinin kopyalarını, kimlik belgesinin bir kopyasını sağlamak için bir anlaşmanın imzalanması.

Bireysel girişimci, FORISE ile bir anlaşmaya varmak için destekleyici belgeler sağlayarak FORISE Danışmanı olarak kaydedilebilir. FORISE ve bireysel girişimci arasındaki ilişki anlaşma ve ona yapılan başvurular tarafından düzenlenir. Bireysel girişimcinin faaliyetlerinin sona ermesi durumunda anlaşma sona erer ve danışman FORISE ile bireysel olarak işbirliğine devam eder.


2.4 Kayıt sırasında hataları düzeltme;

 • Kayıt sırasında bir eğitmenin talimatında bir hata yapması durumunda, danışman kayıt tarihinden itibaren 10 iş günü içinde, ancak geçerli fatura ayının sonuna kadar MENTORUN ifadesini ekleyerek FORISE'a bir hata düzeltmesi için başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hatalar, gönderilen belgelere dayanarak düzeltilir. Şirketin e-posta adresini ve diğer ayrıntılarını kişiler bölümünde görebilirsiniz.
 • Kayıt sırasında iletişim bilgilerinin, isim bilgilerinin vb. yazılmasında bir hata yapılması durumunda danışman ya bu hataları kişisel hacimde kendi başlarına düzeltir ya da FORISE'DE bir hatayı düzeltmek için başvuruda bulunur. Şirketin e-posta adresini ve diğer ayrıntılarını kişiler bölümünde görebilirsiniz.

Aynı aile üyeleri hem ayrı ayrı FORISE Danışmanı olabilirler (kayıt sırasında her birine kendi kimlik numarası verilir) hem de birlikte (tek ID) atanabilir. Bireysel kayıt durumunda (kayıt sırasında her birine kendi kimlik numarası verilir), kayıt hem birbirinin altında hem de paralel olarak mümkündür. Aile kaydı katılımcılarının sayısı ikiden fazla olamaz. Bunlar; karı - koca, baba – kız, baba – oğul, anne-oğul, anne-kızdır. Aile üyeleri FORISE ile ortak iş yapmaya karar verdiyse, kayıtta iki aile üyesi listelenir ve bunlardan ilki (kayıt formuna girildiğinde) FORISE ile ilişkilerde ailenin çıkarlarını temsil eder. İkinci aile üyesinin verileri, aile kaydı katılımcısının verileri olarak girilir.

Ortak bir işletmeyi yöneten danışmanlar (örneğin, evliliğin sona ermesi durumunda) onu bölmek istiyorlarsa, kurulan danışmanlar ağı ve buna bağlı olarak ödemeler ve faydalar, FORISE aile menfaatleri temsilcisi olarak kayıtlı olan üye için kalır. FORISE işinde daha fazla gelir dağılımı ve katılım koşulları konusunda anlaşmalar kendileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

2.6 Danışmanın kayıt ve işinin devri;

Danışman, FORISE işini transfer etme (satma) kararını verdiyse, transfer (satış) yalnızca etik Komisyonun izniyle yapılır. Kaydını teslim etmek isteyen danışmanın başvurusu 15 (on beş) takvim günü içerisinde gözden geçirilir ve danışmana değerlendirmenin sonuçları bildirilir. FORISE, danışmanın başvurusunu yerine getirebilir veya kaydı başka bir kişiye devretmeyi reddedebilir. Reddedilirse, danışman, kayıt işlemini FORISE etik Komisyonu'na devretmek için başvuruyu yeniden işleme hakkına sahiptir. Nihai başarısızlık durumunda FORISE, danışmanın işini Eğitmene devretmeyi teklif etme hakkını saklı tutar.

Danışmanın kayıt ve haklarının danışman, halefi ve FORISE arasında başka bir kişiye devredilmesi durumunda ilgili anlaşma yapılır.

Danışmanın nitelikleri devredilmez veya satılmaz. FORISE işinin halefi, FORISE gerekliliklerine uygun olarak kendi başına yeterlilik ve ayrıcalığı hak ediyor.

İşletmeyi teslim eden (satan) danışmanın yeni kaydı, kayıt transferinden 12 (on iki) ay sonra (herhangi bir eğitmen altında) mümkündür.

Danışman, işi yakın akrabalara veya aile üyelerine (eşler, ebeveynler, evlat edinilenler, kardeşler, kız kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar dahil çocuklar vb.) transfer etme kararını verirse, transfer FORISE etik Komisyonunun izniyle yapılır. Bu durumda danışmanın nitelikleri devredilmez. FORISE işinin halefi, FORISE gerekliliklerine uygun olarak kendi başına yeterlilik ve ayrıcalığı hak ediyor. İşletmeyi akrabalarına veya aile üyelerine teslim eden danışmanın yeni kaydı, kayıt transferinden 12 (on iki) ay sonra (herhangi bir eğitmen altında) mümkündür.

Danışmanın ölümü halinde, FORISE işletmesi, destekleyici belgeler esas alınarak danışmanın ölüm tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, kendileri tarafından FORISE etik Komisyonu'na sunulan bir başvuru esas alınarak ölenlerin mirasçılarına devredilir. Mirasçıların yokluğunda veya 6 (altı) ay içinde FORISE işletmesinin devredilmesi için başvuruda bulunmadığında, danışmanın kaydı durdurulur ve FORISE işi ölen danışmanın Eğitmenine aktarılır.

Danışmanın aciz olduğu tespit edilirse, FORISE kaydı ve işi, destekleyici belgelere dayanarak aciz olduğunu kabul eden mahkemenin karar tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay sonra FORISE etik Komisyonu'na gönderilen bir başvuru üzerine danışmanın yasal temsilcilerine (ebeveyn, vasi, Mütevelli) aktarılır. Yasal temsilciden bir açıklama yapılmadığında, FORISE işi yetersiz bir danışmanın danışmanına iletilir.3.  FORISE'YE KAYIT İŞLEMİNİ DURDURMA

3.1 Danışmanın kaydının iptali


Kayıt şu durumlarda iptal edilir;

 • Danışman uygun bir başvuru yaptığında; şirketin e-posta adresini ve diğer ayrıntılarını kişiler bölümünde görebilir,
 • Danışmanın kişisel hacmi 12 (on iki) ay boyunca 0 (sıfır) olduğunda,
 • Etik Komisyonunun kararı ile,
 • Yeni bir kayıt algılandığında.

Başka gerekçelerle iptal yoktur.

Başvuru danışmanının kaydı, bir sonraki fatura döneminin başlangıcından itibaren, ancak başvurunun alınmasından itibaren en geç bir ay sonra sona erecektir. Başvurunun belirtilen sürenin bitiminden önce iptal edilmesi durumunda, başvurunun onaylanmadığı kabul edilir ve kayıt devam eder.

Etik Komisyonun kararı ile kayıt iptal edilirse, danışman ve eğitmen danışmanın ve eğitmeninin kişisel ofislerinde belirtilen e-posta yoluyla danışmanla işbirliğinin sona ermesi konusunda uyarılır. Kişisel hesaba (KH) erişim engellenir.

Kayıt sona ermesi durumunda danışman, FORISE'dan herhangi bir ödeme veya tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

3.2 Danışmanlar için FORISE'a kayıt yaptırmanın sona ermesinin sonuçları.


FORISE'a kayıt işleminin sona ermesi durumunda;

 • FORISE Danışmanı olmayı bırakması gerekir,
 • FORISE iş kuralları, anlaşma ve diğer FORISE belgeleriyle öngörülen FORISE Danışmanı olarak tüm faaliyeti sonlandırılır,
 • FORISE'ın ticari markalarını, ticari adlarını, amblemlerini, logolarını ve diğer fikri mülkiyetlerini kullanmayı bırakmalı.

FORISE'a kaydolmanın herhangi bir gerekçeyle sona ermesinden sonra, danışmanın sanal hesabında biriktirdiği tüm ödül puanları talep edilmediği takdirde iptal edilir.

Danışmanın kaydının sona ermesi durumunda, danışmanın yapısı daha yüksek bir Eğitmene geçer.

FORISE danışmanının kaydının herhangi bir sebeple feshedilmesi ve / veya iptal edilmesi, FORISE ürünlerini müşteri olarak satın alma hakkını, herhangi bir Mentorun yapısında, PC olarak yeni bir kayıt işlemi gerçekleştirirken bu müşteri kategorisi için belirlenen fiyatlarla ve şartlardan mahrum bırakmaz.


3.3 Bir danışman olarak FORISE’da kayıt yenileme / yeni kayıt.

 • Kişisel başvuru kaydının sona ermesi durumunda, herhangi bir Mentorun yapısında FORISE Danışmanı olarak yeniden kayıt yaptırmak, önceki kayıt işleminin sona erme tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra veya FORISE etik Komisyonunun uygun izni ile mümkündür.
 • Kişisel hacim = 0 (sıfır) BB nedeniyle kayıt sona erdiğinde, 12 ay üst üste herhangi bir Eğitmenin yapısında FORISE Danışmanı olarak yeniden kayıt yaptırmak, bir önceki kaydın sona erme tarihinden itibaren bir sonraki aya kadar mümkündür.
 • Etik Komisyonun kararı ile (bu kuralların, etik kuralların veya sözleşme yükümlülüklerinin ihlali) kayıt işleminin sona ermesi durumunda, FORISE kayıt işleminin yenilenmesini reddetme veya kayıt için izin verilmeyen bir son tarih belirleme hakkını saklı tutar. Bu gerçekleşmezse, herhangi bir Eğitmenin yapısında FORISE Danışmanı olarak kayıt yaptırmak, önceki kayıt işleminin sona erme tarihinden itibaren 12 (on iki) ay sonra mümkündür.

3.4 FORISE'da danışmanın kaydını / yeni kaydını sürdürürken:

 • Daha önce oluşturduğu yapı ve danışmana kapalı rütbe iade edilmez,
 • Danışmanın sanal bonus hesaplarında ödül puanlarının birikmesi sıfırdan başlar;
 • Promosyon programlarının yürütülmesi sıfırdan başlar.


4. EĞİTMENLİK

4.1 Eğitmenin Görevleri.


Eğitmen, destek vermek, yardım sağlamak, danışmanları rızası ile eğitmek zorundadır. Zorunlu yeni Danışmanı kişisel veya uzaktan bilgilendirmektir.

 • Kurumsal web sitesi ve danışmanın kişisel ofisi hakkında,
 • Ürün satın alma yöntemleri hakkında,
 • Ödül planı, etik kurallar, iş kuralları hakkında.

Bir eğitmenin diğer eğitmenlerin ve danışmanların işlerine müdahale etmesi yasaktır.

Eğitmenin, yapısının danışmanlarına herhangi bir ücretli hizmet sunması yasaktır.

Eğitmenin, yapısına kayıt yaptırmak için başka yapıların danışmanlarını sunması yasaktır. Danışmanların zaten danışman olduklarını bilerek eğitmen olma önerilerini kabul etmek de yasaktır.

Eğitmen danışmanları bilgilendirir, danışmanların FORISE kurallarına, politikalarına ve gerekliliklerine uygunluğunu açıklar ve denetler. FORISE resmi belgelerinin tutarlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Danışmanın Eğitmeni, danışman tarafından kayıt sırasında belirtilir veya FORISE kararı ile atanır. Eğitmene, bu kuralların gerektirdiği tüm sorumluluklar verilir.

Bu kurallarda ve / veya diğer resmi FORISE belgelerinde belirtilen durumlar dışında danışman yapısının bir Eğitmenden diğerine devredilmesi yasaktır.

4.2 Yeniden kayıtlanma.

Yapının yıkılmazlığı FORISE işini organize etmenin temel ilkesidir.

FORISE'da yeniden kayıt yasaktır.

FORISE'a kayıtlı bir danışman, geçerli kaydı durdurmadan aynı veya başka bir Eğitmene tekrar kayıt yaptırmaya yetkili değildir.

Geçerli kaydı durdurmadan yeniden kayıt yaptırmak, "yeniden kayıt" olarak nitelendirilir.

Yeniden kayıt iddiaları, yeniden imzalama işleminin yapıldığı tarihten itibaren 12 (on iki) ay içinde yazılı olarak FORISE etik Komisyonu'na gönderilebilir. Belirtilen sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.


Yeniden kayıtlanma olgusunun doğrulanması durumunda:

 • Yeniden kayıt işlemi geçersiz sayılır,
 • Yeniden kayıt, FORISE'ın inisiyatifiyle sona erdirilir,
 • Yeniden imzalamayı kabul eden danışmanın yapısı, eski Eğitmene çevrilir.

FORISE, FORISE Etik Komisyonunun kararı ile yeniden imzalamayı kabul eden danışmanın kaydını askıya alma veya iptal etme, para cezası verme veya başka bir şekilde cezalandırma hakkını saklı tutar. Tüm yeniden kayıtlanma vakaları FORISE Etik Komisyonu tarafından ele alınmaktadır.

4.3 Yapıdaki yeri değiştirme.

FORISE'da Eğitmenlik değişikliği yapmak yasaktır.

Danışmanın herhangi bir nedenden ötürü Eğitmenle çalışma fırsatı ve / veya arzusu yoksa, kaydının sonlandırılması için başvurabilir ve ardından yeniden kayıt olabilir. Yapısı eski Eğitmenin yapısında kalır.

Kayıt sırasında bir eğitmen seçiminde bir hata olması durumunda, yeni bir danışman, yapısını henüz oluşturmadığı sürece yapıdaki yeri değiştirmek için başvurabilir. Bu durumda, 7 (yedi) iş günü içinde eğitmen değiştirilebilir.

  İstisna olarak şirket, aşağıdaki koşullar altında yapıyı koruyarak Eğitmen değişimini dikkate almaya hazırdır;

  • Eğitmeni değiştirmek isteyen danışmanın geçerli gerekçesiyle yazılı bir açıklaması ile,
  • Görevde ki eğitmenin yazılı onayı ile,
  • Yeni Eğitmenin yazılı onayı ile,("kabul eden" danışman);
  • Tüm organizasyonun üst danışmanının yazılı onayı ile.

   Sunulan beyanlara dayanarak Eğitmenin değiştirilmesine ilişkin karar, FORISE Etik Komisyonu tarafından kabul edilir ve şirketin Başkanı tarafından onaylanır.

   Bildirimler 15 (on beş) iş günü içinde kabul edilir. Yapıda önemli değişikliklere yol açan ifadeler en az 30 (otuz) iş günü olarak kabul edilmektedir. Bu istisnaya göre, bir eğitmen yalnızca bir kuruluş içinde değiştirilebilir (FORISE'ın ilk satırındaki En İyi eğitmen).

   Eğitmen değişiminde, karar yürürlüğe girmeden önce sürecin katılımcılarının yazılı olarak onaylaması gereken şirketin iş çıkarlarını dikkate alan ek koşullar açıklanabilir.

   4.4 Ödüllerin FORISE -Eğitmen hesabından FORISE -danışman hesabına aktarılması.

   Yapının gelişimini hızlandırmak için Eğitmen, ücretinin fonlarını yapısının danışmanlarına aktarma fırsatına sahiptir. Ödül fonlarının transferini alan danışmanlar, bu fonları yalnızca ürün satın almak için harcayabilirler.

   Danışmanlar ayrıca ödüllerinin fonlarını eğitmenlerine aktarma seçeneğine de sahiptir. Ödül fonlarının transferini alan eğitmenler bu fonları yalnızca ürün satın almak için harcayabilirler.

   Transferler, alıcının kayıt numarasının girilmesinin doğru olup olmadığını dikkatlice kontrol ederek yapılmalıdır. Hatalı bir transfer gerçekleştirirken şirket, tarafların rızası ile fonların iadesine yardımcı olur. Şirket, alıcının geri ödeme için onayını vermezse, danışmanlar bağımsız olarak onay alırlar. Ödül fonlarının transferine yalnızca bir ülke içinde izin verilir. Yani, eğitmen ve danışmanın aynı ödeme para birimine sahip olması gerekir.   5. DANIŞMANIN DAVRANIŞ KURALLARI VE SORUMLULUKLARI

   5.1 Danışman, FORISE iş ülkelerinin yasalarına kesinlikle uymayı taahhüt eder. Danışman, faaliyetlerinde FORISE etik kuralları tarafından tanımlanan ilkelere, danışman için zorunlu olan resmi FORISE belgelerinde belirtilen kurallara ve prosedürlere rehberlik etmelidir.

   5.2 Danışman, FORISE 'In çalışanı, yetkili temsilcisi veya Mütevelli Heyeti değildir ve herhangi bir faaliyeti kendi adına ve kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirir.

   5.3FORISE'da danışman olarak kayıt yaptırmak, bireyin girişimci olarak görülebilecek bir faaliyet yürütmeyi planladığını varsayar. Bu tür faaliyetler söz konusu olduğunda, tek bir mülk sahibi veya serbest meslek sahibi olarak kayıt yaptırmanın yanı sıra, ödenecek tüm vergi ve harçların hesaplanması ve ödenmesi danışmanın sorumluluğundadır. Danışman, sürekli kâr elde etmek amacıyla FORISE hizmetleri sunuyorsa, iş faaliyetlerini yasaların öngördüğü şekilde kaydettirmeli ve FORISE'a bu kaydı kanıtlayan belgeleri sunmalı ve FORISE ile sözleşme ilişkileri düzenlemelidir. 

   5.4 Danışman, FORISE işinin avantajları ve FORISE tarafından satılan ürünler hakkında her zaman eksiksiz ve doğru bilgileri sunmayı taahhüt eder. Danışman hakkına sahip değildir, önceden yazılı izni olmadan FORISE vermek için herhangi bir röportaj ya da yorum medya (MEDYA) konularında iş organizasyonu FORISE ve kendi işbirliği ile FORISE, katılmak için herhangi bir yürütülen faaliyetler, MEDYA, tema hangi olabilir işbirliği ile Danışman FORISE, hem de davetkar bir MEDYA temsilcileri üzerinde yapılan bir Danışman bir parçası olarak uygulanması, iş FORISE toplantılar, sunumlar ve etkinlikler.

   5.5 Danışman, FORISE’ ın imajını ve itibarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir tartışmaya veya olaya yasal veya yasa dışı bir şekilde karışırsa, FORISE 'ı kendisine sunulan herhangi bir şekilde derhal bilgilendirmelidir.

   5.6 Yeni danışmanları işe alırken FORISE ürünlerini ve işletmelerini tanıtan danışman, resmi FORISE belgelerinde sunulan bilgilere sıkı sıkıya bağlı kalmayı taahhüt eder. Danışman, danışmanın FORISE tarafından sunulan herhangi bir programa katılmasının bir şartı olmadıkça, danışmanın danışmana doğrudan ve kesin olarak bildirmesi gerektiği sürece, danışmanları için ürünlerin satın alınmasının zorunlu kapsamını ve sıklığını belirleme hakkına sahip değildir.

   5.7 Danışmanlar, FORISE’ın üyesi olduğu kamu kuruluşları haricinde, herhangi bir dini, politik, ticari veya kamu kuruluşlarıyla ilgili literatürü veya diğer materyalleri sunmak için danışman ağını kullanamazlar. FORISE işindeki toplantılar, sunumlar ve etkinlikler, FORISE işiyle doğrudan ilişkili olmayan kişisel inançları ifade etmek için başka bir kuruluş, şirket, etkinlik veya kişinin reklamını yapmak için kullanılmamalıdır.

   5.8 Danışman, FORISE ödül planını manipüle etmeyi amaçlayan herhangi bir eylemi gerçekleştiremez. Buna yapay yapıların, FORISE ile işbirliği yapmaktan makul olmayan faydalar, ödüller ve faydalar elde etmek amacıyla oluşturulmasının yasaklanması da dahildir. Bu eylemlerden herhangi biri, danışmanın FORISE'a kaydının sona erdirilmesi ve acentelik sözleşmesinin feshedilmesi için koşulsuz bir neden olabilir.

   5.9 Bir danışman aynı anda bir öneri sistemine benzer şekilde iki veya daha fazla işletmeye katılıyorsa, FORISE, fırsatlarınızı ve beklentilerinizi nesnel olarak değerlendirmenizi şiddetle tavsiye eder ve bu da FORISE'ın faydalarından yana karar vermenizi sağlar. ELITE MANAGER nitelikleri danışmanı tarafından satın alınmadan önce karar vermeniz gerekir.

   5.10 Danışman, bölgesel etki alanlarının bölünmesi konusunda diğer danışmanlarla anlaşmaya girme hakkına sahip değildir. Her danışman, FORISE'ın resmi varlığının hangi ülkelerinde faaliyet gösterdiğine bağımsız olarak karar verir.

   Danışman, FORISE işini FORISE'ın resmi varlığı dışındaki ülkeler dışında yürütmeyi amaçlıyorsa, FORISE'a niyetlerini önceden bildirmelidir. FORISE'ın resmi varlığı dışında faaliyet gösteren FORISE işine, bu kuralların 8. bölümünün kuralları uygulanır.

   5.11 Danışmanların FORISE tarafından belirlenen davranış kurallarına sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir.  Danışmanlar için FORISE'da belirlenen davranış kurallarının ihlali, danışmanın FORISE'a kaydının askıya alınmasına veya sonlandırılmasına neden olabilir. Danışman, diğer danışmanların bu kuralların, etik kuralların ve diğer zorunlu kuralların ve prosedürlerin gerekliliklerini tanımladıkları ya da tanıdıkları ihlalleri FORISE'a bildirmekle yükümlüdür. Mümkünse, danışman bu tür ihlalleri önlemek veya FORISE ve danışmanların işi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için önlemler almalıdır.

   5.12 Toplantılar, sunumlar ve eğitim (çevrimiçi ve çevrimdışı) sırasında danışman, görünüşte iş tarzına bağlı kalmaya çalışmalıdır (giyim, ayakkabı, saç modeli, aksesuar). Bu gereksinime ELITE MANAGER rütbesi ve üstü olan danışmanlar tarafından uyulması zorunludur.


   5.13 FORISE danışmanına izin verilmez;

   • FORISE Müşteri Hizmetleri merkezleri ve sipariş verme noktalarında diğer şirketlerin mal ve hizmetlerini satmak ve tanıtmak,
   • Bir izlenim oluşturmak adına yardımcı sağlık hizmetleri sunmak. (teşhis koymak, sağlık durumu ve sağlık-sağlıklı yaşam manipülasyon kullanmak, tıbbi araçlar ve donanımlar ile ilgili danışmanlık vermek)
   • Diğer danışmanların danışmanlarıyla iletişime geçerek, eğitmenlerinin tavsiye ettiği ürün kullanım programını veya iş kurma programını değiştirmelerini sağlamak,
   • Başka bir danışmanın yapısının üyeleri arasında itibar veya atmosferi olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir söylenti yaymak,
   • Başka bir akıl hocasının danışmanının kendisini işe davet etmeyen bir akıl hocasının yapısına kaydolmasıyla sonuçlanan herhangi bir eylemde bulunmak,
   • FORISE çalışanlarına ve diğer danışmanlara karşı yanlış davranmak (hakaret, kabalık, suskunluk, müstehcen ifadeler vb. kabul etmek)
   • Müşteri Hizmetleri merkezlerinden, sipariş noktalarından, internet mağazadan ve FORISE yardım hattından çalışanların görevlerinin dışında faaliyet göstermelerini istemek,
   • Kamu düzenini bozmak (yüksek sesle konuşmak, Müşteri Hizmetleri merkezlerinde ve sipariş verme noktalarında sarhoşken olmak, ziyaretçilerle veya Müşteri Hizmetleri merkezlerinin çalışanlarıyla ve sipariş verme noktalarıyla ilişkileri açıklığa kavuşturmak için fiziksel güç kullanmak vb.),
   • Müşteri Hizmetleri merkezleri ve sipariş verme noktalarında (doğrudan Müşteri Hizmetleri merkezinde, sipariş verme noktalarında ve çevresinde Müşteri Hizmetleri merkezinin pencerelerinden ve kapılarından ve sipariş verme noktalarından 5 (5) metreden daha kısa bir mesafede) yiyecek (FORISE ürünleri hariç), sigara, alkol, uyuşturucu ve toksik maddeler tüketmek (doğrudan Müşteri Hizmetleri merkezinde, sipariş verme noktalarında ve çevresinde);
   • Müşteri Hizmetleri Merkezi personeli tarafından danışmanların hizmet sürecine müdahale etmek.

   5.14 Danışmanların, toplantı odası gibi Müşteri Hizmetleri merkezlerinde belirlenen yerlerde Müşteri toplantıları, eğitimler ve sunumlar yapmaları önerilir.

   5.15 Müşteri Hizmetleri merkezleri (MHM'LER) ve sipariş verme noktaları (SVN'LER), tüm danışmanları için eşit fırsatlara sahip bir FORISE bölgesidir. Davranış kurallarına uymak tüm danışmanlar için zorunludur.   6. ÜRÜNLERİN TANITIMI VE SATIŞI

   6.1 Ürün tanıtım ve satış danışmanlarının hak ve yükümlülükleri.

   Danışmanlar, FORISE ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmayı ve FORISE' yeni danışmanlar getirmeyi taahhüt eder.

   Bu, yürürlükteki yasalara aykırı olmadıkça, FORISE danışmanları satın alınan FORISE ürünlerini kendi adlarına satma hakkına sahiptir. Danışmanın uygulanması, iş dünyasının yasalarına ve FORISE tarafından belirlenen kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır. Satılan Ürünlerin fiyatları, mevcut FORISE fiyat listesinin fiyatlarından daha düşük olmamalı, ancak yasal olarak FORISE ürünlerinin (sabit, mobil, internet) uygulanmasına izin veren pazar yerlerini kullanırken, mevcut fiyat listesinin %10 veya daha yüksek fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla olmalıdır.

   6.2 Gıda takviyelerinin tanıtımının özellikleri.

   FORISE danışmanlarının gıda takviyelerinin ilaç olduğu ve / veya tıbbi özelliklere sahip olduğu izlenimini vermeleri yasaktır.

   FORISE danışmanları, yalnızca gıda takviyelerinin kullanılmasının bir sonucu olarak belirli tedavi vakalarına atıfta bulunmamalıdır.

   FORISE danışmanları, müşterileri sağlıklı bir diyetten vazgeçmeye teşvik etmemelidir.

   Danışman, ürünleri potansiyel danışmanlara tavsiye etmeyi taahhüt eder ve ürünlerin tek mülk sahibi olarak kayıtlı bir danışman tarafından kendi müşterilerine satılması durumunda  ürünleri FORISE tarafından önerilen fiyata satmak.

   Danışmanın hiçbir koşulda kendi danışmanlarına satılacak ürünleri yeniden paketlemesine veya FORISE tarafından sağlanan ambalajlama veya kullanım önerilerinde değişiklik yapmasına izin verilmez.

   Danışmanın ürünleri açık pazarlarda, fuarlarda, sokak tepsilerinde veya diyet takviyeleri ve kozmetik ürünlerinin uygulanmasına ilişkin yasal gerekliliklere uygun olmayan diğer yerlerde satması yasaktır.

   Danışman, FORISE ürünlerinin özel satış noktalarında satılması için ülkenin yasal gerekliliklerine ve satış noktalarının tescili için FORISE gerekliliklerine uygun bir anlaşma yapmak üzere FORISE ile iletişime geçme hakkına sahiptir.

   Danışmanın açık pazarlarda ve fuarlarda, sokak tezgahlarında ve benzeri yerlerde FORISE reklam malzemelerini kullanarak ürün reklamı yapması, sunması ve tavsiye etmesi yasak değildir. Bu durumda, ürün sunum yerinin tasarımı FORISE gerekliliklerine kesinlikle uygun olmalıdır.

   6.3 "FORISE Life" sigorta programlarının tanıtımının özellikleri.

   FORISE, FORISE tarafından Rönesans hayatı LLC ile imzalanan sözleşmenin bir parçası olarak sigorta acentesidir. “FORISE Life” sigorta programlarını satın alan danışmanlar poliçe sahipleri (sigortalı) olarak hareket eder ve Rönesans hayat sigortası şirketiyle doğrudan sigorta sözleşmeleri yaparlar. FORISE, sigorta sözleşmelerine katkıda bulunur.

   “FORISE Life” sigorta programını satın alan danışman, ölüm, belirli bir yaşa veya süreye kadar yaşama veya başka bir olayın ortaya çıkması durumunda hayatını Sigortalar (kaza sigortası, sağlık sigortası, poliçe sahibinin sigortacının yatırım gelirine dahil olduğu hayat sigortası).

   FORISE danışmanlarının sigorta acenteleri oldukları izlenimini vermeleri yasaktır.

   6.4 Reklam ve pazarlama materyalleri.

   FORISE, danışmana FORISE web sitesinde yayınlanan pazarlama ve tanıtım materyallerini kullanma ve danışman tarafından indirilebilecek veya kullanılmak üzere benzersiz bir şekilde etiketlenmiş bir fırsat sunar.

   Danışman, bu değişiklikleri FORISE ile önceden yazılı olarak onaylamaksızın kendisine sunulan materyallerde (sunumlar, şablonlar, ses ve video materyalleri vb.) değişiklik yapma hakkına sahip değildir. Danışman, içeriğinin resmi FORISE bilgi ve belgelerine tam olarak uyması, reklam yasalarına uyması ve yasal olarak korunan FORISE ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi koşuluyla kendi materyallerini geliştirebilir.

   Reklamların dağıtılması ve tabelalara, işaretlere, promosyonlara, diğer sabit ve hareketli nesnelere bilgi yerleştirilmesinde danışman, reklam yasalarının gerekliliklerine uymayı taahhüt eder ve bu tür bir yerleştirme için gerekli tüm izinleri kendi pahasına ve kendi pahasına alır.

   Danışmanın reklam materyalleri, bu reklam materyallerinin bağımsız bir FORISE danışmanına mülkiyeti hakkında net bilgiler içermelidir.   7. FORISE DANIŞMANLARININ İNTERNET DAVRANIŞ KURALLARI

   7.1 İnternet araçlarını ve kaynaklarını kullanarak iş yapan FORISE danışmanları, reklam, bilgi koruma, kişisel veriler ve internet faaliyetleri ve Davranış Kuralları ile ilgili diğer yasal gerekliliklere uymalıdır. FORISE, her danışmana FORISE'ın resmi web sitesinde bir referansı sağlar.  

   7.2 FORISE danışmanları, FORISE ürün ve iş fırsatlarının yanı sıra faaliyetleri hakkında bilgi paylaşmak için kişisel web siteleri oluşturabilir. Bununla birlikte, sitelerin görünümü ve içeriği, FORISE'ın resmi siteleri olmadıklarına dair net bir fikir vermelidir. Site sahibinin belirtilmesi, iletişim bilgileri ve alıntılamada resmi kaynağa bağlantılı kalmak zorunludur.

   7.3 Danışmanlar’a FORISE ismini kullanmak için izin verilmez. Форайз (FORISE) isminde bir etki alanı / alt etki alanı web sitesi, mobil uygulama, adres, blog, sayfa, sosyal ağ (örneğin Facebook, VKontakte, İnstagram), kanal video veya sitenin isimleri kendi isimleri ile birlikte kullanılamaz.

   Fonetik taklit, orijinaline yakın bir ses ve / veya yazımı taklit eden harfler, sesler ve sayılarla (başlıktaki bir veya daha fazla harf ve / veya rakamın değiştirilmesi, eklenmesi ve / veya silinmesi) çalışarak marka adının klonlanması anlamına gelir.

   Форайз veya FORISE kelimesi, bu grubun (sosyal ağ sayfası veya blog) şirketin resmi kaynağı olmadığını aynı başlıkta açıkça bildirmesi durumunda bir web kaynağının, blogun, hesabın veya sosyal medya grubunun adına kullanılabilir. Örneğin: " FORISE Kafkasya'nın Liderleri".


   7.4 FORISE danışmanının web kaynağı gereksinimleri.

   • Herhangi bir web kaynağının (web sitesi, blog, sayfa veya sosyal medya grubu) veya reklam kampanyasının başlık (ilk) sayfasında, site sahibinin FORISE Danışmanı olduğuna dair görünür bilgiler bulunmalıdır. FORISE logosunu veya ticari markasını bir web kaynağının sayfalarında kullanırken, işletme sahibi hakkındaki bilgiler şirket sembolizmine çok yakın olmalıdır.
   • FORISE danışmanının iletişim bilgilerini (en azından soyadı, adı, e-posta adresi ve telefon numarası) site ziyaretçilerine kolayca erişilebilir olmalıdır. FORISE danışmanının web sitesinde bir kayıt seçeneği varsa, sitenin bu yerinde, kayıt işleminin şirket tarafından değil, FORISE danışmanı tarafından başlatıldığına dair görünür ve açıkça görülebilen bilgiler de bulunmalıdır (örneğin, " liderin ekibine kayıt olun". Veya “Rüyaya doğru ilerleyin!”).

   Bu bölümdeki kurallar, FORISE'daki faaliyetlerle ilgisi olmayan kişisel sayfalar, bloglar ve FORISE danışman siteleri için geçerli değildir.

   7.5FORISE danışmanları, kendi web sitelerini oluştururken, ziyaretçilerden olası bir yanlış anlaşılmayı önlemek için resmi FORISE web sitesinin tasarımını herhangi bir şekilde kopyalayamazlar. FORISE'ın web sitesi, sosyal medya grubu, video barındırma kanalı vb. gibi resmi internet kaynaklarından gelen materyalleri kopyalarken, materyal kaynağına bağlantı zorunludur.

   7.6 Bu, yürürlükteki yasalara aykırı olmadıkça, FORISE danışmanları, FORISE ürünlerini kendi şahsiyetleriyle satma, sergileme hakkına sahiptir. FORISE danışmanları, geçerli FORISE fiyat listesinin üzerindeki fiyatlarla ürünlerin en az %10 (yüzde 10) oranında satılması koşuluyla, yürürlükteki yasalara aykırı olmayan internet sitelerinde bu eylemleri gerçekleştirebilirler. Bu kurallar aynı zamanda danışmanın kendi web kaynaklarında (site, blog, sosyal ağ sayfası vb.) satışı için de geçerlidir.

   Örneğin, internet mağazalarında ve pazarlarda (OZON, vb.), açık artırmalarda (EBAY, vb.), kupon teklifleri olan siteler (Biglion, vb.), ücretsiz bülten panoları (Avito, vb.), mobil işletim sistemlerine yönelik uygulamalarda, FORISE danışmanları, FORISE ürünlerini indirimlerle satmayı içeren web kaynaklarında satma, sergileme hakkına sahip değildir. Ürünlerin bu web kaynaklarına satılmasına, gösterilmesine veya sergilenmesine yalnızca ürünlerin mevcut FORISE fiyat listesinden en az %10 (yüzde 10) daha yüksek fiyatlarla satılması durumunda izin verilir.

   7.7 Ürünleri çevrimiçi olarak önermenin temel ve açık bir şekilde izin verilen yolu, FORISE'ın Resmi Web sitesinde sağlanan FORISE danışmanının sevk bağlantısını kullanmaktır. FORISE Danışmanı, kendi web kaynağında referans bağlantısını kullanabilir. FORISE Danışmanı, kendi web kaynağında, FORISE'ın resmi web sitesinde daha fazla sipariş vermek için (öncelikle grup) istenen sipariş hakkında bilgi toplayabilir.

   7.8 " İnternet mağaza" kavramının kullanımı, ancak bu seçeneğin mevcut olduğu ülkeler için bir FORISE danışmanından bir yönlendirme bağlantısıyla çalışıyorsanız mümkündür. Diğer tüm durumlarda, danışmanların kendi web kaynakları üzerinde "internet mağaza" kavramının kullanılmasına izin verilmez.

   7.9 FORISE ürünleri, FORISE danışmanlarının kişisel web kaynaklarında, FORISE ürün yelpazesinde temsil edilmeyen üçüncü taraf ürünlerin yanına gösterilmek üzere yerleştirilmemeli ve önerilmemelidir.


   7.10 FORISE danışmanlarına aşağıda belirtilen kaynakları kullanmasına izin veriyor;

   • FORISE'ın Resmi Web sitesinde yayınlanan ve «Paylaş», «İndir» işleviyle sağlanan tüm görüntüler;
   • FORISE resmi web sitesinde ve FORISE kataloğundan yayınlanan diğer görüntüler, kullanılan resmin altındaki FORISE web sitesinde görüntünün kaynağına zorunlu olarak işaret etmektedir.


   FORISE danışmanlarına aşağıda belirtilen kaynakları kullanmasına izin vermez;

   • Şu anda resmi FORISE web sitesinde yayınlanmamış kataloglardan, broşürlerden ve diğer basılı yayınlardan görüntüler.

   Kullanılan tüm FORISE malzemeleri yüksek kalitede olmalıdır.

   Yukarıda listelenen tesislerin kullanım kurallarının ihlali nedeniyle FORISE tarafından elde edilebilecek herhangi bir üçüncü taraf talebi, FORISE danışmanına iletilecek ve FORISE danışmanının bunları kendi masraflarıyla çözmesi gerekecektir.

   7.11 FORISE logosu yalnızca şirketin resmi sayfasında kullanıldığı biçimde ve yalnızca sayfanın üst bilgisi veya altbilgisi olarak kullanılabilir. Animasyon da dahil olmak üzere herhangi bir logo değişikliğine izin verilmez.

   7.12 FORISE, FORISE danışmanlarının bloglarda, sosyal ağlarda ve benzeri kaynaklarda varlığını teşvik eder. FORISE danışmanları, ürünlerin özellikleri hakkındaki bilgilerin güvenilirliği ile ilgili Bölüm 5 ve 6'nın gerekliliklerine uyarak FORISE ürünleri hakkındaki yorumlarını yayınlayabilirler.   8.İNTERNETTE TANITIM

   8.1 FORISE danışmanları, çevrimiçi ortamda FORISE iş Kurallarında belirtilen davranış kurallarına uymaları koşuluyla, kendi web kaynaklarını çevrimiçi ortamda tanıtmayı kendi başlarına yapabilirler.


   Bağlamsal reklamda (örneğin Google Adwords hizmetini kullanarak):

   • Bunun FORISE adına bağımsız bir danışman tarafından oluşturulduğu yansıtılmalıdır;
   • Başlık, reklamın FORISE tarafından resmi olarak yayınlandığına dair yanıltıcı olmamalıdır.

   8.2 FORISE Danışmanı, “Форайз” veya “FORISE” anahtar kelimesi olarak bu kelimeleri içeren ifadeleri veya Форайз (FORISE) markalı adının başka herhangi bir fonetik taklidini kullanamaz.


   Ayrıca, FORISE danışmanlarının web kaynaklarını tanıtmaları için buna izin verilmez:

   • Önceden kayıtlı olan FORISE danışmanlarını e-posta gönderimleri veya diğer dijital olmayan katılım yöntemleri aracılığıyla hedefli olarak işe alma,
   • Teknik olmayan forumlarda otomatik olarak mesaj gönderme, botları kullanma, yani programları otomatik olarak spam mesajları göndermek için kullanma veya sosyal ağ kullanıcılarının bir gruba / sayfaya eklenmesi gibi otomatik eylemler gerçekleştirme,
   • İş veya ürünün açık veya gizli teklifi ile ticari nitelikte yayınların, konuyla ilgili olarak tasarlanmamış forumlarda, kişisel sosyal medya sayfalarında, sitelerde ve kuruluşların ve bireylerin yayınlarına ilişkin yorumlarda, ikincisinin rızası olmadan yayınlanması,
   • Tanıtım üçüncü taraf ürün veya hizmet, tasarlanmış danışmanları FORISE dahil olmak üzere, eğitim, yardım ve diğer belirtilen dışında bir planı ödül ve / veya onaylanmış FORISE, aynı hesapları ile sosyal ağlarda, danışmanı FORISE teşvik ürünleri ve iş fırsatı FORISE, e-posta ve diğer dijital kanallar,
   • FORISE danışmanlarının katılımı ile ücretli eğitim ve kar amaçlı web seminerleri yürütmek,
   • «Форайз» veya “FORISE” kelimelerini kullanan anahtar taleplerin reklam kampanyalarında satın alınması ve Форайз (FORISE) adının diğer fonetik taklitleri.


   9. ULUSLARARASI BUSINESS

   9.1 Danışmanlar, FORISE'ın resmi varlığı olan ülkelerde aşağıdaki kural ve koşullara uygun olarak FORISE işini yürütme hakkına sahiptir.

   Danışman, FORISE 'ın resmi mevcudiyetindeki ülkelerde iş yapma niyetini önceden bildirmeli ve belirli bir ülkede ürünlerin tanıtımı için FORISE’dan izni almalıdır.

   9.2 Danışman, ülke yasalarına uygun olarak gerekli tüm izinleri ve lisansları almayı ve sürdürmeyi taahhüt eder. Danışman, iş uygulamasının ülke yasalarına kesinlikle uymayı taahhüt eder. Bu bölümün şartlarına uyulmaması durumunda, FORISE danışmanın kaydını askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.   10. FİKRİ MÜLKİYET

   10.1FORISE tarafından kullanılan ticari marka (hizmet markası), logo, marka adı ve diğer benzer fikri mülkiyet nesnelerini danışman, kendi adına veya akrabaları, arkadaşları ve diğer ilgili kişiler adına kaydetmemeyi taahhüt eder. FORISE, bu maddenin gerekliliklerini ihlal eden danışman adına kayıtlı ticari markanın ve diğer fikri mülkiyetlerin izin verilen en düşük fiyatı için ücretsiz transfer talebinde bulunabilir.

   10.2 FORISE üçüncü taraflara ait tüm fikri mülkiyet hakları yasalarla korunmaktadır. Fikri mülkiyetin kullanımı ancak hak sahibinin yazılı izni varsa mümkündür. Fikri mülkiyetin, hak sahibinin uygun rızasını veya iznini almadan kullanılması, idari veya cezai sorumluluğun yanı sıra hak sahibine verilen zararların (hasarın) tazmin edilmesine neden olabilir.

   10.3FORISE, danışmanlara FORISE işlerini yürütürken, FORISE'a ait ayrı fikri mülkiyet nesnelerini kullanma fırsatı verir (logo (ticari isim), ticari markalar, görsel-işitsel eserler, fotoğraf görüntüleri vb.), bu nesnelerin her biri için danışmanların kullanım koşullarını ve prosedürlerini belirleyerek. Danışman, kendisine FORISE tarafından sağlanan fikri mülkiyet nesnelerini herhangi bir şekilde değiştiremez (geri dönüştüremez).

   10.4 Danışman tarafından doğrudan FORISE'dan satın alınan ürünlerin dağıtımı için tek mülk sahibi olarak kayıtlı danışmanların faaliyetleri, ticari markayı kullanmak için FORISE'ın onayını gerektirmez.

   10.5 Danışmanın fikri mülkiyetin kullanılmasının yasallığından veya bunu kullanmanın ayrı yolları olasılığından şüphe ettiği herhangi bir durumda, FORISE ofisi ile iletişime geçerek veya e-posta yoluyla bir talep göndererek danışmanlık talep etmelidir.

   10.6 FORISE'ın sahip olduğu fikri mülkiyetin kullanım kurallarının ihlali, danışmanın kaydının askıya alınmasına veya bu tür kayıtların durdurulmasına neden olabilir. FORISE veya üçüncü taraf telif hakkı sahiplerinin fikri mülkiyet kullanım kurallarının ihlali, ayrıca, faaliyetin yapıldığı ülkenin yasalarına uygun olarak hukuki, idari veya cezai sorumluluklara neden olabilir.   11. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI

   11.1 Danışmanlar, bu tür materyallerin veya kullanım kılavuzlarının bunların gizli niteliklerini belirtmesi durumunda, sağlanan bilgilerin ve materyallerin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt ederler.

   11.2 Danışmanlar, bu tür bilgilerin ve materyallerin FORISE tarafından temsil edilmek ve üçüncü taraflara iletilmek üzere açıkça etiketlendiği durumlar dışında, kendilerine sağlanan bilgileri ve materyalleri üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt ederler. Gizli bilgilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesine, bu tür açıklamaların yasa gereği zorunlu olduğu durumlar dışında, yalnızca FORISE'ın önceden yazılı onayı ile izin verilir. Gizli bilgileri içeren bilgi ve materyaller için talep alan danışman, bu talebi derhal FORISE'a bildirmeli ve sağlanan bilgi ve materyallerin kapsamı ve niteliği hakkında FORISE'dan tavsiye almalıdır.

   11.3 Danışman, FORISE ile işbirliği sırasında iş uygulamalarıyla ilgili olarak, kayıt, anlaşma, ücret ödemeleri vb. için gerekli olan kişisel bilgilerinin bir kısmını sağlar. Bazı durumlarda şirket, danışman tarafından sağlanan bilgilerin bir kısmını, aralarında isim, telefon numarası, e – posta adresi, ikamet bölgesi vb. gibi kişisel bilgileri içerebilecek üçüncü taraflara, özellikle potansiyel ve kayıtlı FORISE danışmanlarına, kayıtlarında onlara yardımcı olmak, şirket ürünlerini tanımak, kayıt sırasında kendilerine bir danışman seçmek ve benzeri amaçlar için sunabilir. Bu kuralları kabul ederek, danışman kendisi tarafından sağlanan verilerin bu şekilde kullanılmasını kabul eder ve danışman verilerinin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsa, isteksizliğini kendisine sunulan herhangi bir şekilde; telefonla, e-postayla, FORISE ofisine kişisel olarak beyan etmelidir.

   11.4 FORISE işini yürütürken, danışman potansiyel ve kayıtlı danışmanların ve diğer kişilerin kişisel verilerine erişebilir. Danışmanın kendisini yalnızca üçüncü bir tarafın belirttiği amaçlar için gerçekten gerekli olan kişisel verileri elde etmekle sınırlandırması önerilir (FORISE'a danışman olarak kaydolması, FORISE ürünlerini alması, ürün bilgilerini alması).  Danışman, kişisel verilerin sahibinin bunları saklaması ve işlemesi için onayını almayı ve kendisine verilen kişisel verilerin, faaliyet gösteren ülkenin yasaları tarafından öngörülen şekilde korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu politikaların gerektirdiği gizlilik şartlarının ihlali, danışmanın FORISE'a kaydının sona ermesine ve faaliyet gösteren ülke yasalarının öngördüğü diğer sorumluluklara neden olabilir. Kişisel verilerin korunması gerekliliklerinin ihlal edilmesi ve üçüncü tarafların kişisel verilerinin rızası olmadan veya sağlandıklarından başka amaçlarla kullanılması, danışmanın idari sorumluluğunun yanı sıra faaliyet gösteren ülke yasalarının öngördüğü diğer sorumluluklara da yol açabilir.   12.DANIŞMANLARIN BAŞVURULARINI İNCELEME

   12.1Bu kurallara uyulmamasından kaynaklanan şikayetler de dahil olmak üzere herhangi bir sorunuz için FORISE danışmanları tarafından yapılan başvurular, başvurunun teslim edilmesinin ve alınmasının sonucunu sabitleyecek herhangi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Şirketin e-posta adresini ve diğer ayrıntılarını kişiler bölümünde görebilirsiniz. Danışmanların talepleri, Kalite Yönetimi tarafından gerekli durumlarda diğer FORISE hizmetleri, departmanları ve uzmanlarının katılımıyla incelenir.

   12.2 FORISE, danışmanların çağrılarını 5 (beş) iş günü içinde ve dolaşımda belirtilen koşullar ve gerçekler hakkında ek bir soruşturma yapılması gerekiyorsa, 30 (otuz) takvim günü içinde, farklı başvuru tarihleri FORISE iş kuralları tarafından belirli talep kategorileri için belirlenmedikçe gözden geçirir.

   12.3 Taleplerin gözden geçirilmesi sırasında FORISE Danışmanlardan ve üçüncü taraflardan ek bilgi ve materyaller isteyebilir. FORISE, danışmana başvurusunun sonuçlarını yazılı olarak, FORISE'a kaydolurken veya kayıt sırasında belirtilen adrese veya e-posta yoluyla bildirecektir. Bu kurallara, etik kurallara ve FORISE belgelerinde yer alan diğer danışmanlar için bağlayıcı kurallara uyulmaması da dahil olmak üzere danışman şikayetlerinin denetlenmesine dayalı kararlar almak için, FORISE çalışanlarından oluşan bir FORISE Etik Komisyonu sürekli olarak geçerlidir. FORISE Etik Komisyonu, diğer şeylerin yanı sıra danışman ile danışman arasındaki anlaşmazlıkları ve danışman ile FORISE arasındaki anlaşmazlıkları, FORISE işinin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları ve danışman ile FORISE arasındaki işbirliği sırasında ortaya çıkan diğer konuları da dikkate alır.   13. TERMİNOLOJİ VE TEMEL KAVRAMLAR

   FORISE BUSINESS

   FORISE - parafarmasötikler, fonksiyonel beslenme, kozmetikler, ev temizleyicileri ve hayat sigortası segmentinde güzellik ve sağlık ürünlerinin tüketimi ve tanıtımı üzerine kurulmuş bir iştir. Söz konusu ürünlerin dağıtımı ağ yapılarında yapılır, ağ yapısı Danışmanlardan (D) oluşur.

   FORISE DANIŞMANI

   Kendi danışman ağınızı kurmak ve sürdürmek, FORISE ürünlerinin satış seviyesini oluşturmak ve sürdürmek.

   FORISE BELGELERİ

   FORISE tarafından kabul edilen, FORISE ile danışmanlar arasındaki ilişkiyi yöneten, en son sürümleri FORISE web sitesinde incelenmek üzere mevcut olan veya FORISE tarafından her bir belge ile ilgili olarak tanımlanan başka bir şekilde bilgilendirilmek üzere sağlanan politika ve prosedür kuralları, örneğin; bireysel erişim sağlayarak.

   FİKRİ MÜLKİYET

   Ticari markalar (hizmet markaları), marka adları, logoları, ticari sembolleri, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı model, video ve hareketsiz görüntüler, sanat, bilim, edebiyat ve sanat, know-how, ticaret ve imalat sırları, da nesneleri olarak kabul edilen fikri mülkiyet fiziksel ve / veya tüzel kişilerin mevzuatı uyarınca veya iş etiği.

   ÖDÜL PLANI

   FORISE danışmanları tarafından oluşturdukları ciro için komisyon ücretlerinin hesaplanması için bir sistem.

   ÖNERİ SİSTEMİ

   FORISE ürün tanıtım sistemi, tek bir iç muhasebe, tüm alıcı kategorileri ve ülkenin tüm bölgeleri için tek bir ürün fiyatı, Müşteri Hizmetleri merkezleri ağı (MHM'LER) ve sipariş verme noktaları (SVN'LER), danışmanın kişisel ofisi olan Kurumsal Web sitesi ve çevrimiçi ürün siparişi üzerine kurulmuştur.

   DANIŞMAN (D)

   FORISE’a kayıtlı, yetişkinliğe ulaşmış, kişisel (aile) tüketim amacıyla ürün satın alan ve FORISE ürünlerini tavsiye sistemi ve yeni danışmanlar aracılığıyla tanıtmak için faaliyet gösteren bir birey. FORISE Danışmanı, FORISE'a danışman olarak geçerli bir kaydı olmayan ırk, cinsiyet ve din kısıtlaması olmaksızın herhangi bir ülkenin yasal ve yetkin bir vatandaşı olabilir. Danışman, FORISE ağ yapısının bir üyesidir (standart kaydı geçenlere). Ödül planına katılabilir.

   Danışman, mevcut yasalara uygun olarak FORISE ile bireysel girişimci olarak işbirliği yapabilir.

   YENİ ÜYE

   Danışmanın aktivasyon tarihinden itibaren (ilk satın alma işlemi) ve aktivasyon ayının son günü saat 23: 59'a kadar olan durumu.

   EĞİTMEN

   Bir öneri sistemi aracılığıyla doğrudan ağ yapısına diğer danışmanları dahil eden bir danışman.

   YAPININ LİDERİ

   Danışmanların yapısını bir öneri sistemi ile organize eden bir danışman.

   BUSINESS PUANI (BP)

   FORISE ürünlerin maliyetinin iç ölçüsü (eşdeğeri). Her ürünün kendi puan değeri vardır.

   ÖDÜL PUANI (ÖP)

   Danışmanların ücretinin içsel ölçüsü (eşdeğeri).

   FORISE HESABI

   Sanal danışman bonus hesabı. Bonusları kaydetmeye ve vermeye kullanılır. Bu hesaptan elde edilen bonuslar, Müşteri Hizmetleri  Merkezinde ve internet mağazadan satın alımlar için ödeme olarak kabul edilebilir ve / veya belirli kurallar uyarınca danışmana ödenebilir. 

   SIRA, NESİL, SEVİYE

   Bu yapının liderine göre yapıdaki danışmanların yerini belirleyen kelimeler. Liderden derinlere doğru artan bir şekilde ölçülür.

   KİŞİSEL HACİM (KH)

   Danışman tarafından fatura ayı için yapılan satın alımların tutarı.

    

   AĞ HACMİ (AH)

   Yapının liderinin kişisel hacmi hariç, ilk beş nesilde yapının danışmanlarının kişisel yıllık hacminin toplamı.

   ORGANİZASYON KAPSAMI (OK)

   Yapının liderinin kişisel hacmi de dahil olmak üzere, yapının tüm danışmanlarının yıllık kişisel hacminin toplamı.

   YANAL HACİM (YH)

   İlk satırdaki en büyük OK hariç tutan ilk satır danışmanlarının OK toplamı.

   AĞ ETKİNLİĞİ

   Kişisel hacmin 300 BP veya daha fazla olması.

   AKTİF DANIŞMAN

   Tahmini ayda ağ etkinliği gereksinimini karşılayan bir danışman. Ağ etkinliğinin başarısız olması durumunda, danışmanın mevcut fatura ayı içinde etkin olmadığı kabul edilir, ikramiye alınmaz, mevcut nitelikler başlangıçtır (danışman).

   KOMPRESYON

   Bonusların hesaplanması ve yeterlilik gerekliliklerinin yerine getirilmesi, danışmanların faaliyet gereksinimleri yapısının yerine getirilmesine dayanmaktadır. Yani, yapının Danışmanı faaliyet gerekliliklerini yerine getirmediyse, Bonusları hesaplamak ve danışmanının yeterlilik gereksinimlerini yerine getirmek için alt düzey danışmanlar bir seviye daha yükselirler.

   YETERLİLİK (YETERLİLİK SEVİYESİ, RÜTBE)

   Danışmanın Nitelikleri, FORISE'da kabul edilen ödül planına göre belirlenen ve danışmanın ayrıcalıklara tabi olduğu ve fayda sağladığı danışmanın rütbesidir. Yeterlilik seviyesi, liderin FORISE ticaretine katkısını belirler. Rütbe ne kadar yüksek olursa, o kadar çok bonus ve ayrıcalık elde edilebilir. Rütbe, ilk ve sonraki aylarda açık olarak kabul edilir ve yeterlilik şartlarının yerine getirilmesinin son ayının sonunda kapalı olarak kabul edilir.

   DANIŞMAN KAYDI (KAYIT)

   Danışman statüsünün kişisel bir numaraya ve yapıda bir yere atanması. Hem eşzamanlı hem de geçici bir mola ile gerçekleştirilebilen iki eylemden (adımlardan) oluşur.

   İlk adım - kayıt formunu kişisel olarak MHM veya gıyaben sitede doldurma.
   İkinci adım - aktivasyondur. Aktivasyon, 0 BP'den daha büyük ürünlerin ilk (kayıt) satın alınmasıdır. Bu iki adımı attığınızda kayıt tamamlanmış sayılır. Kayıt tarihi, tamamlanma tarihi, yani aktivasyon tarihi (kayıt satın alma işlemi) olarak kabul edilir. Kayıt danışman tarafından şahsen ve / veya bir eğitmenin yardımıyla yapılır. Danışmanın katılımı ve / veya bilgisi olmadan yapılan kayıt geçersiz sayılır ve taahhüt durumunda iptal edilir.

    

   İLK (KAYITLI) SATIN ALMA

   Yeni bir danışman tarafından yapılan 0 BP'den daha büyük hacimli ürünlerin ilk satın alınması.

   ETİK KOMİSYON

   Danışmanların tüm anlaşmazlıkları ve şikayetleri, satış, iş bölümü ve birleşme konuları, danışmanların etik ve davranış sorunları, danışmanların bu kuralları ve etik kuralları ihlal ettiği durumlar, e-posta, telefon veya çevrimiçi iletişim yoluyla başvurabilecekleri FORISE Etik Komisyonu tarafından ele alınır. Komisyonun kararı, anlaşmazlığın tüm taraflarının veya ortaya çıkan koşulların katılımcılarının yerine getirilmesi için zorunludur.

Код подтверждения

ŞİFREYİ GİRİN


Подтверждение регистрации

Eğitmenini doğrula

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались!

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

Оценка успешно отправлена

Giriş

Введите код, полученный в Telegram

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma

Код подтверждения

Введите новый пароль

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma başarılı

Mesaj başarıyla iletildi.

Bize Sorun

Обратный звонок

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Нажмите на кнопку «Заказать звонок», вы соглашаетесь с Правилами обработки персональных данных

Опрос о качестве обслуживания

Успех!

Siparişinizi tamamlayınız

Siparişinizi tamamlayınız

Ваш населенный пункт

Наличие товаров

Хотите стать Консультантом?

Sipariş iptali

Sipariş ödeme

Уведомить о наличии продукта

stokta Ürün yok

Отправка ссылки на оплату

Siparişin alınması