BİR ÜLKE SEÇİN: tr
DİL SEÇİN: tr

"FORISE HESAP" LOYAL PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI

(Kamu Teklifi)

( 09.08.2021'den itibaren)1. BU KOŞULLARIN DURUMU

1.1Bu "Forise-hesap" loyal programına Katılım şartları (bundan böyle "Şartlar" olarak anılacaktır) standart üyelik sözleşmesi formudur (halka açık teklif), FITOTRADE SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ, Kayıt numarası 3881428457 bir yandan (bundan sonra Organizatör olarak anılacaktır) ve diğer taraftan Forise-hesap loyal programına (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) katılmak isteyen 18 yaşına kadar olan herhangi bir birey, aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmektedir.2. TERİMLER VE TANIMLAR

2.1Müşteri; 18 yaşına ulaşmış, kayıt formunu doldurmuş ve kişisel hesaba girişin yapıldığı bir kayıt numarası (giriş) almış bir kişi. Kayıt kişi tarafından bağımsız olarak yapılır, ancak gerekirse kişi organizatörden, temsilcilerinden ve Müşteri Hizmetleri merkezlerinden yardım isteyebilir.

2.2Site; İnternet'te bulunan ve organizatöre ait olan ve organizatör tarafından yasal olarak iş faaliyetleri için kullanılan bir internet kaynağıdır.

2.3“Forise-hesap” loyal programı (bundan sonra da Program) Organizatör tarafından Organizatörün ürünlerinin potansiyel alıcılarını çekmek amacıyla düzenlenen bir etkinlik.

2.4Kayıt formu; kayıtlı katılımcının sözleşmenin tüm şartlarının koşulsuz olarak kabul edilmesi ve elektronik veya yazılı olarak katılımının şart ve koşullarına uygun olarak resmileştirilmesi.

2.5Bu teklifin kabulü; müşterinin şart ve koşulları tam ve koşulsuz olarak kabul etmesi ve “Forise hesap” loyal programına katılmak için gereken tüm bilgileri müşteriye tam olarak tanıması.3. KOŞULLARIN KONUSU

3.1Bu Şartlar ve Koşullar uyarınca Müşteri, Organizatörün ürünlerinin tüketicileri olmak isteyen bireyleri kendi adına ve kendi pahasına arama ve katılım eylemlerini gerçekleştirme yetkisine sahiptir ve Organizatör, müşteriyi kendi pazarlama politikası ve “Forise hesap” loyal programı şartlarına göre ödül puanlarıyla ödüllendirir. Ödül puanları, Müşteri tarafından Pazarlama politikasına uygun olarak, Organizatörün kendi ihtiyaçları için Ürün satın alması durumunda indirim almak için kullanılabilir.

3.2Müşterinin bu koşullar altındaki faaliyetleri, sistematik kar elde etmeyi amaçlamadığı için girişimci değildir. Şirket temsilcisi olarak sürekli işbirliği yapmak için, herhangi bir müşteri yasaların belirlediği şekilde kaydolabilir ve Organizatörle ilgili bir anlaşma yapabilir.

3.3Bu koşulların herhangi bir sebeple feshedilmesi, Organizatörün müşteriyle olan yasal ilişkisinde herhangi bir değişiklik veya sonlandırma anlamına gelmez. Müşteri, bu Şartlar ve Koşulların süresi boyunca veya herhangi bir sebeple sona erdikten sonra Organizatörün hak ve yükümlülüklerin gerçekleşmesini engelleyemez.

3.4Bu Şartlar ve Koşullar, teklif Sözleşmesinin kabul edilmesinden ve müşteri kaydının kayıt formunu doldurmasıyla yürürlüğe girer. Tarafların her biri, diğer tarafa önceden haber vermeksizin koşulları tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

3.5Bu şartları kabul ederek Müşteri, bir çalışan olmadığını, Organizatörün temsilcisi olmadığını, onunla hiçbir ajans ilişkisi olmadığını ve bu Şartlar altındaki faaliyetleriyle ilgili her konuda bağımsız bir sözleşme tarafı olarak hareket ettiğini onaylar. Bu Şartlar, bir ajans sözleşmesinden, komisyon sözleşmesinden, franchising'den veya müşteri ile Organizatör arasındaki diğer bağımlı ilişkilerden kaynaklanan bir ilişki olarak yorumlanmamalıdır. Müşteri, Organizatörün ofisinde herhangi bir odaya sahip olmadığını ve Organizatörle iç çalışma kurallarına bağlı olmadığını onaylar. Müşteri kendi takdirine bağlı olarak bu şartları yerine getirir, bu faaliyetlere katılımının içeriğini ve kapsamını belirler. Organizatör, herhangi bir bakımdan, müşterinin gerçekleştirdiği izin verilen faaliyetleri denetlemekle yükümlü değildir ve bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yaptığı eylemlerden sorumlu değildir.4. KAYIT PROSEDÜRÜ

4.1Kayıt işlemi, potansiyel müşteriyi adının, doğum tarihinin, cinsiyetinin, cep telefonu numarasının, e-posta adresinin ve şifresinin kayıt formunda belirterek «ortak ol» düğmesine bastıktan sonra Organizatörün Web sitesinde gerçekleştirilir.

4.2Kayıt numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra müşterinin kişisel hesabını barındıran sitenin bir bölümüne daha sonra erişebilirsiniz.

4.3Potansiyel bir müşterinin kaydolmadan önce siteye erişimi taraflar tarafından Forise-hesap loyal programına katılım için organizatörün halka arzı olarak görülmemektedir. 4.4Organizatör, Müşteri tarafından kayıt sırasında sağlanan bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir.

4.5Müşteri, sitede müşterinin kişisel hesabına girmek için gerekli olan kullanıcı adını ve şifreyi üçüncü taraflara bildirmemeyi taahhüt eder. Müşterinin giriş ve şifresinin güvenliği veya üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanım olasılığı konusunda şüpheleri olması durumunda, Müşteri daha önce belirtilen şifreyi derhal kendi başına yenisiyle değiştirmeyi taahhüt eder.

4.6Müşteri, kişisel ofise erişmek için kimlik bilgilerini kaybederse ve bunları geri yükleyemediğinde veya bu verilerin üçüncü bir tarafça kullanılabileceği varsayımıyla ortaya çıkarsa, müşterinin kişisel ofisine erişimi geri yüklemek, Organizatörle olan görüşmesine dayanarak gerçekleştirilir.

4.7Tanımlanmamış bir kişi tarafından müşterinin kişisel hesabından yapılan yasal olarak anlamlı eylemler, müşterinin kendi başına yaptığı eylemler olarak kabul edilir.5. TARAFLARIN GÖREVLERİ

5.1Müşteri görevleri;

 • Bu koşulları tamamen herhangi bir ek koşul olmaksızın kabul etmek,
 • Koşulların genel anlamını takip eden Organizatöre olan tüm yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Organizatörden ürün ve hizmetlerle ilgili eksiksiz ve kapsamlı bilgilerin yanı sıra müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan diğer bilgileri Organizatörden bu tür bilgilere sahip olması durumunda Organizatörden almak,
 • Bu Şartlar ve koşullar uyarınca kabul edilen yükümlülükleri şahsen yerine getirmek.

5.2Organizatörün Görevleri,

 • Koşulları etkin bir şekilde yerine getirmek ve bilgilendirici destek sağlamak için müşteriye koşullar oluşturmak,
 • Siteye erişim izni vermek,
 • Organizatörün elektronik sisteminin çalışabilirliğinden sorumlu olmak,
 • Antivirüs korumasının donanım ve yazılım araçlarının kullanılmasını sağlamak, bu bilgilerin korunması, bilgilerin yok edilmesinin önlenmesi ve engellenmesi, yetkisiz olarak değiştirilmesi ve kopyalanması, diğer bilgi sistemleriyle teknolojik etkileşim de dahil olmak üzere normal bilgi işlem rejiminin ihlal edilmesi de dahil olmak üzere Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin korunmasını sağlamak,
 • Müşteriye, bu şartlara uygun olarak programa katılımından dolayı Forise hesabından ödül puanları tahakkuk etmek,
 • Forise hesabında biriken ödül puanlarına uygun olarak müşteriye Organizatörün ürünlerinden indirim sağlamak ve Forise hesabı loyal programı kapsamında belirtilen puanlama ve indirim ilkelerine bağlı olarak müşteriye indirim sağlamak.


 • 6. ORTAKLIK PROGRAMINA KATILIM İÇİN ÖDÜL PUANLARI

  6.1Forise hesabına tahakkuk eden ödül puanlarının sayısı, Forise hesabı loyal programı şartlarına ve Organizatörün pazarlama politikasına uygun olarak hesaplanır.

  6.2Organizatör, müşterilere önceden haber vermeksizin programda tek taraflı olarak herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişikliklerin Organizatörün resmi internet sitesinde yayınlanmasından bu yana yürürlüğe girdiği kabul edilir.

  6.3Bir ödül puanı, Organizatör tarafından belirlenen indirimle hak kazanılır.  7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  7.1Müşterinin kişisel verileri, Organizatörün faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin yasalara uygun olarak işlenir.

  7.2Müşteri, organizatöre e-postalarını, telefon numaralarını ve koşullara ilişkin diğer bilgileri bildirerek, kişisel bilgilerinin işlenmesini, bu iletişim araçlarının taraflar tarafından şartlar altında yasal olarak anlamlı eylemler gerçekleştirmek için kullanılmasını ve Organizatörün bu şartlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Organizatöre dahil ettiği üçüncü tarafları kabul eder.

  7.3Müşteri, müşterinin siteyi ziyaret ettiği IP adresi hakkında Organizatörün bilgi almasını kabul eder.

  7.4Müşteri, bu vesile ile Organizatörün müşteriyle telefon görüşmelerini kaydetmesini kabul eder. Bu durumda Organizatör, telefon görüşmeleri sırasında elde edilen bilgilere yetkisiz erişim girişimlerini ve / veya tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle doğrudan ilgisi olmayan üçüncü taraflara aktarılmasını önlemeyi taahhüt eder.  8. FİKRİ HAKLARIN KORUNMASI

  8.1Organizatörün internet sitesinde ve diğer internet kaynaklarında yer alan fikri faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin haklar, hak sahiplerine aittir ve yasalar ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak korunmaktadır.

  8.2Müşteri, organizatörün internet sitesinde veya diğer internet kaynaklarında yayınlanan fikri etkinlik sonuçlarının kötüye kullanılmasından yasal olarak sorumlu olacaktır.  9. EK KOŞULLAR

  9.1Müşteri, bu şartlar ve koşullar çerçevesinde Organizatöre verilen bilgilerin eksiksizliğinden ve doğruluğundan sorumludur.

  9.2Bu koşullara yapılan tüm değişiklikler ve eklemeler, Organizatör tarafından müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak yapılabilir.

  9.3İşbu Hüküm ve Koşullar, işbu Hüküm ve Koşulların konusu ile ilgili taraflar arasındaki yazılı veya sözlü diğer tüm ön anlaşma ve diğer ilişkilerin yerini alır.

Код подтверждения

ŞİFREYİ GİRİN


Подтверждение регистрации

Eğitmenini doğrula

Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались!

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

HİZMETİMİZİ DEĞERLENDİRİN

Оценка успешно отправлена

Giriş

Введите код, полученный в Telegram

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma

Код подтверждения

Введите новый пароль

Şifre kurtarma

Şifre kurtarma başarılı

Mesaj başarıyla iletildi.

Bize Sorun

Обратный звонок

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

Нажмите на кнопку «Заказать звонок», вы соглашаетесь с Правилами обработки персональных данных

Опрос о качестве обслуживания

Успех!

Siparişinizi tamamlayınız

Siparişinizi tamamlayınız

Ваш населенный пункт

Наличие товаров

Хотите стать Консультантом?

Sipariş iptali

Sipariş ödeme

Уведомить о наличии продукта

stokta Ürün yok

Отправка ссылки на оплату

Siparişin alınması